Paul Moonen ( G3 )


Instructeur Paul Moonen
Sporten loopt als een rode draad door zijn leven. Het intensief sporten door zich fysiek en mentaal uit te dagen is al lang voor hem de beste combinatie. Paul start met vechtsporten op zijn 18de jaar en begint met Thaiboksen. Jarenlang denkt hij de perfecte combinatie gevonden te hebben in Thaiboksen, fitness- en cardiotrainingen. Krav Maga biedt hem echter meer dan alleen de traditionele vechttechnieken zoals hij die bij het Muay Thai boksen heeft geleerd en besluit in 2008 zelf te starten als student in het Krav Maga. 

Tijdens zijn studie gaat hij werken voor Justitie waar veiligheid en resocialisatie centraal staan. Agressie- conflicthantering is een onderdeel van zijn werk en hij start met weerbaarheidstrainingen. Paul ontdekt dat de toegankelijkheid van Krav Maga bruikbaar is voor de veiligheid in zijn werk en als burger. 

Paul zet zijn ontwikkeling binnen Krav Maga door. In 2011 begint hij aan de IKMF instructeursopleiding in Oost- Duitsland waar hij met veel plezier op terugkijkt. Het is een intensieve opleiding waar door o.a. Avi Moyal, Amnon Darsa en Tamir Gilat wordt getraind en hij de visie van IKMF gaat dragen. Na de intstructeursopleiding gaat Paul les geven aan IKMF studenten en legt hij zich toe op het overbrengen van al hetgeen IKMF hem geleerd heeft. 

Paul is pedagogisch medewerker binnen een Justitiele Jeugdinrichting. Hij heeft zich binnen zijn beroep ontwikkelt op het gebied van fysieke en verbale agressiebeheersing, de-escalerend werken, bewustwording van omgevingsfactoren, geproportioneerd fysiek optreden en het inzetten van crisisinterventies. 

Paul sluit met zijn sportachtergrond, werkervaring en IKMF perfect aan bij het gedachtegoed van Krav Maga Den Bosch. Zijn ervaringen zijn de basis geworden van zijn didactische en tactische vaardigheden in zijn lessen. Paul zoekt naar de ruimte bij zowel vrouwen, mannen als kinderen om zich te ontwikkelingen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te vergroten. 
  • Curriculum
  • Combat fighting instructor
  • Civil instructor
  • kids krav maga instructor